Niepubliczne Przedszkole "Ziarno" w Słupsku


"Prawdę i miłość połóżmy za kamień węgielny. A jeśli komu droga otwarta do Nieba - tym, co służą Ojczyźnie" - motto ze sztandaru Szkoły żeńskiej na Wiejskiej w Warszawie która istniała od 09.09.1903r. do czerwca 1944r. i "była jedną z przodujących szkół w Warszawie, promieniującą przez ponad 40 lat bogactwem i wysokim poziomem swych poczynań wychowawczych i dydaktycznych" i która jest dla nas wciąż inspiracją.
 
Niepubliczne Przedszkole "ZIARNO" w Słupsku jest owocem starań rodziców i nauczycieli, którzy w świecie pełnym zamętu wartości, zapragnęli mądrej placówki dla swoich Dzieci. Organem założycielskim jest Fundacja "PRZYJACIELE ŻYCIA" zaś patronem "ZIARNA" jest Najświętsza Rodzina z Nazaretu, której dzieło to zostało powierzone w Dniu Świętości Życia. Przedszkole otworzyło swe podwoje 1 września 2014 roku na parterze przedwojennej kamienicy, użyczonej na ten cel przez wielkodusznych właścicieli tejże nieruchomości, i od początku miało być miejscem kameralnym przeznaczonym dla maksymalnie 30 podopiecznych. Dzieci otrzymały również do dyspozycji przyległą połać ziemi, na której urządzono mały ogródek kwiatowy oraz owocowo - warzywny. Obiekt przedszkolny znajduje się na ulicy wspominającej, ważną dla polskiej historii postać, Romualda Traugutta, która jest przytulona do Łabędziego Stawku i leży nieopodal Lasku Północnego a jednocześnie położona jest stosunkowo blisko serca miasta. Miejsce jest zatem wspaniałą bazą wypadową do eksploracji walorów kulturalnych, historycznych i krajoznawczych miasta oraz gminy. Podstawowym zadaniem ZIARNA jest integralny rozwój dziecka w jego sferze fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej i duchowej kształtowany o oparciu o wartości katolickie i tożsamość narodową. Cykl pracy przedszkola oparty jest na roku liturgicznym oraz uwzględnia święta narodowe, kulturalne, wydarzenia lokalne  i zmiany przyrodnicze. Zakłada on również krzewienie pamięci o dokonaniach naszych przodków, otaczanie ich szacunkiem i wdzięcznością za wszelkiego rodzaju dobra (fizyczne duchowe i intelektualne), których jesteśmy beneficjentami w wymiarze rodzinnym i narodowym. W różnowiekowej grupie przedszkolnej pracują 2 nauczycielki, które skończyły pedagogikę przedszkolną.  Dodatkowo jedna z nich jest absolwentką Letniej szkoły glottodydaktyki języka ojczystego oraz wykorzystuje w pracy wykształcenie logopedyczne i terapeutyczne. W codziennej pracy panie te dokonują mariażu tradycyjnych i nowatorskich sposobów przekazywania i zdobywania wiedzy. Wybrane elementy pedagogiki Marii Montessori - nauka przez działanie, nauka od ogółu do szczegółu, nauka od konkretu do abstrakcji; nauka "przez zasiewanie ziarna", glottodydaktyka języka ojczystego i  nauka w terenie, gwarantują dobre wykorzystanie pobytu dzieci w przedszkolu i przygotowanie ich w bezpiecznej, radosnej i wyzwalającej  twórczość atmosferze do pracy w szkole na wysokim poziomie. Dzieci mają codziennie kreatywne czytanie i język angielski, który oprócz regularnej lekcji, przewija się podczas zabawy dowolnej z udziałem nauczycielki mówiącej do dzieci w języku obcym. Biorą też udział w rytmice, katechezie i zajęciach na hali lekkoatletycznej. Mała grupa pozwala na indywidualizację pracy z dziećmi oraz pozwala w sposób szczególny zatroszczyć się o dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole posiada certyfikat "Przedszkola przyjaznego rodzinie" i wszystkie zaangażowane w to dzieło strony dbają, by słowa te miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, a nie były tylko czczym hasłem. Relacje między zaangażowanymi podmiotami reguluję Złota zasada: "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie". Pragniemy, by było to miejsce, w którym  dzieci, nauczyciele i rodzice wspólnie odkrywają powierzone im przez Boga dary,  zdobywają  wiedzę i  umiejętności,  by odważnie  wypełniać je we współczesnym świecie a pomaga w tym ( teraz zapomniane, kiedyś fundamentalne) wychowanie do cnót.  Jesteśmy przekonani, że rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, zaś więzi nawiązywane w domu rodzinnym mają największy wpływ na kształtowanie się dojrzałości człowieka. Dlatego też fundamentem "Ziarna" jest ścisła współpraca z rodzicami, którą można opatrzyć przymiotnikiem "służebna":  rezygnacja z  typowych  zebrań zbiorowych na rzecz  tzw. tutoriali - indywidualnych spotkań wychowawcy z rodzicami danego dziecka to pierwszy wyróżnik. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny odbywa się min. poprzez pogadanki tematyczne, polecanie ciekawych lektur czy zachęcanie do uczestnictwa w wartościowych wydarzeniach takich jak choćby prelekcje o cnotach czy szkoła dla rodziców. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Zachęca rodziców do wychodzenia z inicjatywami na rzecz dzieci i przedszkola i stwarza szereg okazji, by rodzice mogli  mieć swój aktywny wkład w życie przedszkola.

Przedszkole wypełnia swą misję opiekuńczo - dydaktyczną w bliskim partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawową "Ziarno" poprzez organizowanie  wspólnych obchodów, ważnych dla naszej ojczyzny, uroczystości oraz wydarzeń integrujących całe rodziny. Ta współpraca, jak i  z różnymi innymi instytucjami  (min.: Słupska Filharmonia "Sinfonia Baltica", Młodzieżowy Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna) i osobami wzbogaca ofertę przedszkola i przekłada się na zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju oraz upowszechnianie kultury w jej wielu odcieniach.  W naszej placówce ważny jest codzienny kontakt z przyrodą i promowanie zdrowego trybu życia oraz uczenie dbałości o środowisko naturalne i roztropnego korzystania z dóbr i technik wypracowanych przez człowieka.

Jako, że powstaniu przedszkola towarzyszyło równolegle tworzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Ziarno", rodzice pragnący kontynuacji, wypracowanych w przedszkolu działań,   mają taką możliwość na kolejnym szczeblu edukacyjnym.
 

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage